افزودنی های شیمیایی در بتن

  افزودنی های بتن موادی به غیر از سیمان پرتلند ،آب و سنگداره ها می باشد ، که به صورت پودری و مایع می باشد و برای اصلاح خواص بتن است و کمی قبل از اختلاط ، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به بتن افزوده می شود .

  افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند .

  افزودنی های معدنی یا به طور طبیعی یافت می شوند و یا ازمحصولات جانبی صنعتی هستند به سه دسته مواد خنثی ، پوزولان ها و مواد شبه سیمانی تقسیم می شوند برای بهبود و اصلاح خواص مخلوط های سیمانی در مقادیر مصرف عموماً بیشتر از ۵ درصد وزن سیمان در زمان اختلاط بتن افزوده می شود .

  دسته بندی افزودنی های شیمیایی

   ۱- کاهنده های آب شامل روان کننده ها ، فوق روان کننده ها و روان کننده ها می باشد .

   ۲- هوازاها که باعث بهبود کارایی بتن و افزایش پایایی در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن میشوند .

   ۳- کندگیر کننده‌ها

   ۴- تسریع کننده ها شامل زودگیر کننده ها ، آنی گیرها ، افزودنی های بتن پاشی و زود سخت کننده ها هستند .

   ۵- حجم زاها که برای افزایش حجم بتن تازه و جبران جمع شدگی بتن سخت شده ، یا ایجاد انبساط کنترل شده در بتن سخت شده به کار می روند . که میتوان از جبران کننده های جمع شدگی ، گازسازها و کف زا ها نام برد.

   ۶- دوام بخش ها

   ۷- افزودنی های متفرقه نمونه هایی از آن را میتوان به ضد یخ ها ، رنگ بخش ها ، هوازدا ها ، آسان کننده های پمپاژ ، لایتکس ها و قوام بخش ها اشاره نمود .


   - مراجع :

   - کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI2120-93

   - آیین نامه ابران ( آبا ) تجدید نظر اول

   - کتاب کاربرد افزودنی های شیمیایی در بتن