محصولات شیمی بتن افرازبنامصالح آب بندی و محافظت بتن

responsive

PASA-GARD SN-125

پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خورنده بر پایه اپوکسی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD SF-127

عایق دو جزئی سو‌پر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده - اکرلیکی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD NF-125

پوشش دو جزئی نیمه الاستیک پایه سیمانی - اکرلیکی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD SFW-1

عایق دو جزئی سوپر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده - اکرلیکی ، مناسب جهت مجاورت با آب شرب

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD SFW-2

عایق دو جزئی سوپر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده - اکرلیکی ، مناسب جهت مجاورت با فاضلاب

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD P-1

پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD P-30

پوشش ضد آب کننده سطوح بتنی با خواص نفوذ پذیری

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD PS-1

پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی ضد سولفات

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-PLUG FIX-10

ملات آنی گیر جهت آب بندی و ترمیم مواضع در حال نشت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD SN-1

پوشش دو جزئی منعطف پایه سیمانی - اکرلیکی ، ویژه اجرا در فشار منفی و مثبت

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD FR-1

پوشش تک جزئی منعطف پایه سیمانی اصلاح شده


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-SIVE WP-1

ملات ترمیم کننده ترک جزئی آب بند پایه سیمانی با خواص کریستال شوندگی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-SIVE WM-1

ملات ترمیم کننده تک جزئی آب بند پایه سیمانی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-PROOF R-4110

پوشش آب گریز و اشباع کننده ی بدون رنگ بر پایه رزین های اکرلیکی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-PROOF R-3110

پوشش آبگریز و اشباع کننده بدون رنگ


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-PROOF P-900

پوشش محافظت کننده بتن و فولاد بر پایه قیر اصلاح شده


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASABONDE SA-46

چسب اتصال دهنده بتن قدیم به جدید ، آب بند کننده و اصلاح کننده ملات ها و ترکیبات سیمانی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASABONDE SA-12

چسب واسط بتن و ملات ، آب بند کننده سطوح سیمانی و بتنی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD P-1100

آب بند کننده و ضد روغن کننده سطوح به صورت جذبی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD P-1600

آب بند کننده سطوح نما به صورت جذبی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-COAT CE-101

کولتار اپوکسی - پوشش دو جزئي بدون حلال بر پايه ترکيب اپوکسي باقطران

دانلود برگه مشخصات فنی