محصولات شیمی بتن افرازبنامصالح تعمیراتی بتن

responsive

AFRA-SIVE 1010

ترمیم کننده صافکاری


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE 1020

ملات تعمیری بر پایه سیمان


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-SIVE 1030

پودر کاسماتیک مناسب جهت بتونه کردن سطوح بتنی و سیمانی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-SIVE 1040

ترمیم کننده بتن آماده دو جزئی جهت ترمیم موضعی بتن های تخریب شدهب

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE SL-20

ملات ترمیم کننده بتن ویژه ترمیم کف های بتنی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE AS-32

ملات ترمیم کننده ضد سولفات


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE SA-90

ملات ترمیم کننده زودگیر پایه سیمانی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE A-100

ملات ترمیم کننده اپوکسی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE A-200

ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE A-300

ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BOND P-2200

چسب بتن اتصال بتن و آب بندی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-BOND P-1800

چسب اتصال بتن بر پایه اپوکسی


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-GARD C-70

پوشش محافظتی میلگرد ها در برابر خوردگی و لایه اتصالی لایه های قدیم به ملات ترمیمی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE 4000

رزین تزریق پایه اپوکسی جهت ترمیم ترک و حفرات در سازه های بتنی

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-LEVEL 600

ملات کفسازی خود تراز شونده ( ویژه ضخامت ۳ تا ۱۰ میلیمتر )

دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

PASA-LEVEL 315

کفپوش خود تراز با روانی بالا بر پایه سیمان – اکرلیک


دانلود برگه مشخصات فنی

responsive

AFRA-SIVE 2030

ملات پایه سیمانی ترمیم و لایه‌های سطوح نمای اکسپوز سبک

دانلود برگه مشخصات فنی